Skip to main content

Detavast + opleidingen

Detavast is een combinatie van detachering en een vast dienstverband. Je sluit een inhuurovereenkomst af met mogelijkheid om de inhuurkracht in vaste dienst over te nemen. Je hebt dus de flexibiliteit van detachering en de voordelen van werving & selectie. Zie het als een verlengde proeftijd zodat de match goed tot stand komt. 

Werkwijze detavast

In eerste instantie kwalificeren we de aanvraag zodat we alle in en outs goed in kaart hebben gebracht. Detavast kan worden gezien als een tussenstap tussen detachering (tijdelijk werk) en een vaste aanstelling. Na een periode van detavast kan een werknemer in dienst worden genomen door het waarvoor hij of zij heeft gewerkt. 

Detavast + opleidingen

Wij bieden een unieke kans om tijdens de detavast periode de medewerker op te leiden aan onze Academy. Denk hierbij aan certificaten die nodig zijn voor een soepele overgang naar de opdrachtgever. Bijvoorbeeld een Microsoft certificaat waardoor de kandidaat op het juiste niveau instroomt. Wij zorgen ervoor dat de certificering ook daadwerkelijk wordt gehaald. Gewoon inclusief als extra service!

Meer weten?


Wil je liever direct toegang tot onze database?