Skip to main content

Technisch IT-Traineeship

Uit eigen ervaring weten we wat het aan inspanning kost om een gedegen Traineeship-programma op te zetten. Er gaat erg veel tijd zitten in het vinden van de juiste kandidaat; iemand die aansluit op jullie kerncompetenties en het programma volledig gaat afmaken. Het afbreukrisico is groot. En dan moet de inhoud ook nog worden vormgegeven…

We hebben 4 kant-en-klare custom-made traineeships ontwikkeld, voor alle 4 de mainstream-richtingen:

AZURE | MODERN WORKPLACE | SECURITY | DEVOPS

De Selectie

We selecteren talent op basis van onze gamification- technieken. Hierdoor garanderen we sowieso HBO- werk- en denkniveau. 

Opleiding

Via onze Academy vormen we de trainees in zowel hun  ‘zachte’ als ‘harde’ eigenschappen cq. skillsets. Per  uitstroomrichting een separaat en compleet programma.

Terugkomdagen

De traineeships voorzien ook in terugkomdagen voor de trainees. Extra dagen waarop de trainees worden bijgespijkerd wat betreft de laatste, actuele thema’s en waar ze kennis uitwisselen. Elk kwartaal minimaal 1 dag op ons kantoor. 

Duur van het traineeship

We werken middels modules en hanteren niet perse vaste einddatums. Ga ervan uit dat een traject doorgaans ongeveer 24 maanden duurt. 

Garanties

Geen garanties, maar wel overgangspercentages van >90% naar onze partners. And that’s a promise.

Module: Basisspeler

In deze verplichte module leggen we de basis voor alle IT. Trainees hebben minimaal een MBO4-opleiding. Waarna we ze tijdens onze selectieprocedure verder toetsen op hun inzicht middels diverse IQ-gerelateerde vragen en op hun parate en geholpen kennis van IT-techniek, om te achterhalen of ze voldoen aan het door ons opgestelde basiscompetentieprofiel.

In deze module leren ze interpersoonlijke vaardigheden zoals: Communiceren, Klantvriendelijkheid, Prioriteren etc. en technische vaardigheden zoals: ITIL, MD100, MD101, AZ900 en MS900.

Mocht jouw organisatie een variatie willen op bovenstaand voorstel, dan is dat natuurlijk mogelijk. 

Module: Specialist

Na de module Basisspeler volgen de trainees de verplichte module van Specialist. Een meer toegespitste module met als doel de landing te verzachten vóór cq. de brug te slaan náár de volgende aanvullende en meer technische trainingen (binnen Azure, Modern Workplace, Security of DevOps).

Hét moment om het instroomprofiel perfect laten aansluiten op wat jullie organisatie zoekt!

Een trainee is niet perse een dure kracht. De onze zijn sowieso zeer hands-on, doortastend en vlotte leerlingen. Zolang de kosten transparant zijn en het tijdsbeslag goed in te schatten is en zolang je weet welke kwaliteit je in huis haalt, valt een calculatie altijd gunstig uit.