Skip to main content

Van boomers naar zoomers: effectiviteit, wat is dat eigenlijk precies voor hen?

1 februari 2023

Effectiviteit is het toverwoord van nu. Maar wanneer is iemand effectief? Als hij keurig tussen 9.00 uur en 17.00 uur aanwezig is? Als hij zijn doelstellingen in cijfers haalt? Of wanneer klanten tevreden zijn? Is iemand die de dag om 10.00 uur start, omdat hij eerst een uurtje gaat hardlopen, minder effectief dan die collega die al om 8.00 op kantoor is? Of thuis ingelogd? En hoe meet je in dat laatste geval of iemand effectief is?

Ander universum

Vanuit YoungOrange zien we dat de huidige generatie die er aankomt op de arbeidsmarkt veel minder bezig is met werkuren, -dagen en -tijden. Zij leven in een ander universum: voor een feest, winkelmoment of interessante beurs vliegen ze even naar een andere kant van de wereld. Werken doen ze bij wijze van spreken met één been in het zwembad, en met een blik op de laptop waar ze mooie, zinvolle zaken produceren. Die manier van werken maakt meten van effectiviteit soms lastig. Hun leven speelt zich fysiek, maar minstens net zoveel online af. Het zijn meer wereldburgers dan Nederlanders. Tegelijkertijd kan, voor de leidinggevende, sturen op afstand een uitdaging zijn. Het vergt een ander soort leiderschapskwaliteit dan wanneer je naast iemand zit, hem of haar in de ogen kijkt en vraagt hoe het gaat.

Van boomers naar zoomers

Dit op afstand samenwerken betekent in veel gevallen dat er, zeker door de wat oudere generatie, gestuurd wordt op output. Jan Bakker, directeur van YoungOrange zegt er het volgende over: ‘Wij geloven meer in sturen op input door samen te kijken naar het eindpunt en de weg ernaartoe. Dat werkt veel beter dan iemand afrekenen op resultaten of kritisch zijn wanneer een collega zijn doelen niet heeft behaald. Het gaat er vooral om dat je elkaar probeert te vinden. Tegelijkertijd vraagt het operationele stuk van je bedrijf om duidelijkheid. Want ook wij werken met SLA-contracten. Daarin staan harde afspraken, zoals bijvoorbeeld een beschikbaarheid van 9.00 uur tot 18.00 uur. Klanten verwachten (terecht) dat ze kunnen chatten, bellen en mailen voor support of andere IT-gerelateerde zaken. En daarmee houd je met elkaar een soort van selffulfilling prophecy in stand. Want het gros van de mensen die deze bediening verwacht, komt juist niet uit de jongere generatie (Gen Z, geboren tussen 1996 en 2010). Wat gebeurt er als je andere time windows af gaat spreken? En onderscheid maakt tussen zaken waar direct op gereageerd moet worden en zaken die prima kunnen wachten omdat ze niet zo acuut van aard zijn? Dat geeft ruimte voor het anders inrichten van je SLA’s. En daarmee kun je de effectiviteit van je team verhogen. Omdat het niet uitmaakt wanneer die ene collega zijn werk doet. Misschien is het prima dat bepaalde vragen pas ’s avonds worden beantwoord. Collega blij. Klant blij. Leidinggevende blij.’

Follow the sun

De manier waarop Jan naar generatie Z kijkt past meer dan prima bij het nieuwe ondernemen dat helemaal hoort bij de huidige tijd. ‘Wanneer iemand in Thailand werkt, is het juist gemakkelijk dat er tijdverschil is. Wanneer deze collega het een en ander oppakt, dan hebben wij dit bij wijze van spreken ’s ochtends in de onze mailbox. Dit follow the sun-principe kan in je voordeel werken. Mits je daarvoor openstaat.’

Omarm de verschillen

‘Angst voor de manier waarop de nieuwe generatie wil werken is nergens voor nodig’, aldus Jan. ‘Omarm de verschillen, breng de kansen en beperkingen in beeld. En ga, met een open blik, met elkaar aan de slag. Dan ben je ineens supereffectief met Kerst omdat er veel mensen zijn die dit niet vieren en graag werken, wordt er wereldwijd op verschillende tijden gewerkt en leer je, als ondernemer, elke dag bij over de wereld waarin we leven. Daar krijg ik persoonlijk dan weer heel veel energie van. Precies zoals de kleur oranje van ons bedrijf dat uitstraalt.