Skip to main content

IT-professional detacheren of aannemen: 3 slimme handvatten

26 oktober 2022

Het is een eeuwig dilemma: neem ik die IT-specialist zélf in loondienst of kies ik toch voor detacheren? Het één is niet beter dan het ander, maar er zijn wel belangrijke verschillen. Dus, IT-professional detacheren of aannemen? In dit artikel geven we je 3 slimme handvatten om de juiste keuze te maken.

1. De time to hire is kort

Een nieuwe collega wil je liefst vandáág aan de slag hebben. Of, beter nog, gisteren. Zelf iemand aannemen betekent tijd, geld en energie steken in werving en selectie. En dan, na de sollicitatiegesprekken, áls je al geschikte kandidaten vindt, is het maar hopen dat de nieuwe collega functioneert.

Vrijdagavondborrel? Liever niet…

Kies je voor detacheren? Dan bel je een bureau, wordt de aanvraag gekwalificeerd, kijkt men naar reisafstand, naar technische skills en softs skills, opleidingsniveau, certificering en meer. Zo staan we bij YoungOrange bijvoorbeeld ook stil bij het DNA van je bedrijf: is er een vrijdagavondborrel? Gezellig! Maar als de IT-specialist die we op het oog hebben niet per se openstaat voor sociale aangelegenheden buiten werktijd, dan werkt de samenwerking op langere termijn vaak niet lekker. En daarom zoeken we in een dergelijk geval eerst verder, nét zolang tot we een collega gevonden hebben die qua zachte competenties wel past.

Tip: kies je voor eigen personeel, kijk dan niet alleen naar harde competenties. Het succes wordt mede bepaald door de klik binnen het team. Realiseer je ook dat gedetacheerde collega’s, wanneer dit goed gebeurt, vaak zo’n mooi onderdeel van het team zijn, dat ze als eigen collega’s ervaren worden.

2. Gedetacheerde is gewend aan snel omturnen

Iemand die al járen binnen hetzelfde bedrijf werkt, kan soms een beetje vastroesten. Niet omdat ze niet gemotiveerd zijn, maar omdat elke keer het hetzelfde patroon volgen niet uitnodigt tot vernieuwing en ontwikkeling. Mensen die, vanuit de juiste beweegredenen, regelmatig van baan wisselen kijken in verschillende keukens en houden vaak een frisse blik.

Fris 2.0

Je kunt je voorstellen hoe dat werkt voor de IT-professional die zeer regelmatig in andere teams, omgevingen en processen werkt. Die sprankelt vaak van energie en neemt goede ideëen en ervaringen mee vanuit vorige werkplekken.

Tip: zelf iemand aannemen? Welke ervaring heeft iemand? Welke projecten heeft deze persoon verzorgd? Welke kennis is er op het gebied van de software waarmee al gewerkt is? Kent iemand dat ene pakket of die complexe software? Hoe kijk je aan tegen het gewenste opleidingsniveau? Vind je diploma’s belangrijk? Of ga je voor ervaring in combinatie met denk- en werkniveau?

3.  Flexibel op- en afschalen

Het is een open deur: maar wél een belangrijke. Werken met gedetacheerden betekent flexibiliteit in je team. En, ook niet onbelangrijk, flexibiliteit in je kosten. Niet alleen pikken mensen die vaak in verschillende teams werken de aangeboden kennis meestal rap op. Het zijn zonder uitzondering professionals die empathisch zijn en snel en goed blenden in een nieuw team.

De mens als server. Tuurlijk niet.

Oké, terug naar de kosten: het is net als de vergelijking tussen on premise en de cloud. Werken op een server betekent vooraf capaciteit bepalen en inkopen. Teveel is te duur. Te weinig is niet werkbaar. Hoe handig is dan de cloud en werken met SaaS, waar je per use betaalt. Natuurlijk willen we mensen niet met servers vergelijken, maar het principe is hetzelfde: snel op- en afschalen is key in deze tijd waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan. En dat lukt nu eenmaal beter met mensen die je detacheert dan met mensen die je vast in dienst neemt voor een bepaald aantal uren.

Tip: ga na wat belangrijk is voor de organisatie. Hoe gaat het met de werkdruk? Is er rust op de werkvloer of dreigen collega’s niet duurzaam inzetbaar te blijven als gevolg van stress? Lukt het om de juiste mensen te vinden?

Kortom…

Hoe is één en ander nu bij jullie geregeld? We denken graag met je mee. Ook als je niet wilt detacheren. Want ook voor een uitdagend thema als het vinden van de juiste mensen geldt: alléén ga je sneller, maar sámen kom je verder.